• Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla osiedli miesz­kaniowych na trzech działkach we Wrocławiu to główne zadanie, które przed projektantami stawia BGK Nieruchomości.
  • Na działkach, pozyskanych przez BGK Nieruchomości od PKP S.A. i Poczty Polskiej, może powstać blisko 1,5 tys. mieszkań.
  • W sądach konkursowych zasiądą m.in. niezależni architekci wskazani przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław i miejskiego konserwatora zabytków.

 

Celem konkursów jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznych dla osiedli mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ulicach: Białowieskiej, Hermanowskiej oraz Kolejowej we Wrocławiu. Uczestnicy w ramach projektu muszą przedstawić także propozycję zagospodarowania terenów o funkcjach publicznych, rekreacyjnych i komunikacyjnych.

– Dzięki partnerskiej współpracy ze Pocztą Polską i PKP S.A. oraz przychylności samorządu możemy dziś ogłosić aż trzy konkursy urbanistyczno-architektoniczne w ramach programu Mieszkanie Plus. Łączny potencjał tych doskonale położonych i skomunikowanych działek to blisko 1,5 tys. nowych, dostępnych cenowo mieszkań, w których może zamieszkać nawet 4,5 tys. ludzi – powiedział Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości.

Przy ul. Kolejowej architekci mają do dyspozycji działkę o powierzchni ponad 20 tys. m kw., na której może powstać ponad 460 mieszkań. Druga działka mieści się przy ul. Hermanowskiej i jej powierzchnia wynosi ponad 95 tys. m kw. Może na niej powstać ponad 650 lokali. Natomiast przy ul. Białowieskiej działka, której będzie dotyczył projekt, ma ponad 20 tys. m kw., na których może zostać wybudowanych ponad 350 mieszkań.

Wszystkie działki, których dotyczy konkurs, są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

– Dzięki otwartym na wszystkich urbanistów i architektów konkursom mamy pewność, że w ramach programu Mieszkanie Plus powstaną we Wrocławiu nie tylko wysokiej jakości budynki, ale też dobrze zaprojektowana przestrzeń publiczna. Inwestycja będzie realizowana na niewykorzystanych dziś działkach pokolejowych i poprzemysłowych, zwiększając tym samym potencjał rozwojowy Wrocławia i całego regionu – powiedział Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Każdy z trzech konkursów będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszym będzie prekwalifikacja kandydatów. Do drugiego etapu każdego z trzech konkursów sąd konkursowy wyznaczy od 3 do 6 uczestników. Ogłoszenie zwycięzców wszystkich konkursów odbędzie się 29 listopada br.

W sądach konkursowych zasiedli m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Wrocław, miejskiego konserwatora zabytków oraz niezależni architekci wskazani przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Pełen skład sądu zostanie zamieszczony w regulaminie konkursów dostępnym na stronie bgkn.pl.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach.

Platforma internetowa www.bgkn.pl/konkursy  do rejestracji uczestników konkursów ruszy w poniedziałek 3 września 2018r.