PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie,

ul. Przeskok 2,

00-032 Warszawa.

Telefon: +48 22 246 62 10
Faks: +48 22 246 62 98
E-mail: pfrnieruchomosci@pfr.pl

Kontakt dla mediów:

Ewa Syta

E-mail: media@bgkn.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 494251, NIP: 7010412096, REGON: 147069325, kapitał zakładowy 78.500.000 zł opłacony w całości.

 

Infolinia PFR 800 800 120