Przejdź do treści

Świadczenie usług doradztwa transakcyjnego dotyczącego obszarów: sporządzania wycen nieruchomości, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, doradztwa technicznego, doradztwa komercyjnego

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi BGK Nieruchomości S.A. – nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018).

Uwaga!

Publikujemy zmodyfikowaną treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami. Zmiany zostały wprowadzone w trybie śledzenia zmian.

Pliki do pobrania:

  1. zapytanie ofertowe (zmodyfikowane w trybie śledzenia zmian) 15.06.2018 (pobierz)
  2. załączniki do zapytania ofertowego (zmodyfikowane w trybie śledzenia zmian) 15.06.2018 (pobierz)

Termin składania ofert został przesunięty na 21.06.2018 r. (czwartek)  godz. 08:00.

Szczegółowe warunki postępowania określono w Zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz pytaniami, informuję, że prowadzone obecnie postępowanie ma na celu wybór doradców transakcyjnych w pięciu wskazanych w zapytaniu ofertowym obszarach. Po dokonaniu wyboru doradców transakcyjnych, umowy z dotychczasowymi wykonawcami (o ile są zawarte) zostaną rozwiązane, zawarte zaś zostaną nowe, zgodne z wzorem załączonym do przedmiotowego postępowania.

Zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia (zawartym we wzorze umowy), zgodnie z treścią zapytania ofertowego (Rozdział 2 pkt 2) możliwe jest pod warunkiem przesłania do Zamawiającego:

• zeskanowanego podpisanego przez uprawnioną osobę „Oświadczenia o zachowaniu poufności”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w tym wskazaną w KRS lub w innym rejestrze przedsiębiorców), lub przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem wydanym przez uprawnione do reprezentacji osoby,

• załączenia do „Oświadczenia o zachowaniu poufności” pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika.

Przesłanie oświadczenia o zachowaniu poufności jest konieczne nawet w sytuacji, gdy wykonawcę wiążą inne umowy o poufności z Zamawiającym.

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego (Rozdział 2, pkt 3) – Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub więcej obszarów (Zadań).

 

Ponadto, Zamawiający informuje, że przedłuża termin zadawania pytań do 7.06.2018 r. oraz termin składania ofert do 13.06.2018 r. (środa) – godzina 12:00.

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.