Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Zakup, montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem niezbędnej instalacji elektrycznej w lokalach biurowych w Warszawie przy ul. Terespolskiej 17″ (nr sprawy WNP-000416).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 25.04.2019 (czwartek) godz. 10:00.