Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wybór Generalnego Wykonawcy realizacji inwestycji w Dębicy przy ul. Ratuszowej” (nr sprawy WNP-000358).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 08.04.2019 (poniedziałek) godz. 12:00.