Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „świadczenie usług podjazdów grup kontrolnych dla następujących nieruchomości: ul. Samochodowa 2 w Warszawie oraz ul. Kilińskiego 1 i 9 w Gdańsku(nr sprawy WNP-000435).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 22.05.2019 (środa) godz. 14:00.