Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego  pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce w Białymstoku, ul. Zwycięstwa” (nr sprawy 34/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 14.06.2019 (piątek) godz. 11:00.