Szanowni Państwo,

Zamawiający uruchomił postępowanie zakupowe pn. “Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce przy ul. Zatorskiej we Wrocławiu (Zakrzów).” (nr sprawy 02/DE/2019).

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 11.01.2019 (piątek) godz. 11:00