Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wybór Generalnego Wykonawcy realizacji inwestycji w gminie Zakliczyn (działka 473/5, obręb 11 Lusławice oraz działka 123/3, obręb 14 Paleśnica)” (nr sprawy WNP-000284).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 29.03.2019 (piątek) godz. 15:00.