Szanowni Państwo,

Zamawiający uruchomił postępowanie zakupowe pn. „świadczenie usług transmisji wideo online (streaming) według potrzeb Zamawiającego na podstawie umów ramowych” (nr sprawy WNP-000234).

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 04.12.2018 (wtorek) godz. 15:00.

UWAGA: wydłużono termin składania ofert do 6.12.2018 godz. 15:00