Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wykonanie odwiertu rdzeniowanego – kierunkowego w Katowicach, przy ul. Górniczego Dorobku” (nr sprawy WNP-000354).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 03.03.2019 godz. 22:00.

UWAGA: zmieniono termin składania ofert na 08.03.2019 godz. 12:00