Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Wykonanie obmiaru lokali budynku i mapy do celów prawnych -Wałbrzych, ul. Husarska” (nr sprawy WNP-000414).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 04.04.2019 (czwartek) godz. 12:00.