Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Świadczenie usług projektowych – umowy ramowe” (nr sprawy RAM/01/2019/PROJ).

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wybór projektantów świadczących usługi projektowe, z którymi zawarte zostaną umowy ramowe. W ramach realizacji umów ramowych zlecane będzie wykonanie analizy chłonności oraz opracowanie koncepcji architektonicznej dla planowanej inwestycji, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 05.03.2019 (wtorek) godz. 12:00.