Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego  pn. „sukcesywny zakup paliw oraz innych produktów i usług w systemie bezgotówkowym na podstawie kart paliwowych dla samochodów służbowych użytkowanych przez Zamawiającego” (nr sprawy WNP-000491).

Postępowanie zakupowe jest prowadzone w imieniu i na rzecz spółek z grupy kapitałowej PFR tj.: PFR Nieruchomości S.A., Polski Fundusz Rozwoju S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S. A., KUKE Finance S.A.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 08.07.2019 (poniedziałek) godz. 12:00.