Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działkach w Miastku” (nr sprawy 15/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 22.03.2019 (piątek) godz. 11:00.