Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce we Wrocławiu, ul. Hermanowska.” (nr sprawy 06/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 26.02.2019 (wtorek) godz. 14:00.