Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce w Katowicach ul. Szopienicka” (nr sprawy 20/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 29.04.2019 (poniedziałek) godz. 12:00.