Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce w Gdańsku przy ul. Zabytkowej 3 i 5 oraz Partyzantów 70.” (nr sprawy 03/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 13.02.2019 (środa) godz. 13:00.