Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Inwentaryzacja drzew i krzewów na działce przy ul. Paczkowskiej we Wrocławiu” (nr sprawy 11/DE/2019).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 28.02.2019 (czwartek) godz. 13:00.