Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu postępowania zakupowego pn. „Akcesoria IT” (nr sprawy WNP-000372).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania ofert został wyznaczony na 10.05.2019 (piątek) godz. 13:00.