Rada Nadzorcza w dniu wczorajszym podjęła decyzję o zakończeniu bez wyłonienia kandydata postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia najlepszego kandydata na Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami, wszczętego na podstawie uchwały nr RN/2/2019 Rady Nadzorczej PFR Nieruchomości S.A. z dnia 29 stycznia 2019 r.

Jednocześnie Rada podjęła decyzję o wszczęciu nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu PFR Nieruchomości S.A. odpowiedzialnego za obszar zarządzania nieruchomościami.