• BGK Nieruchomości pracuje nad koncepcjami rozwiązań komunikacyjnych, które pozwolą skierować znaczną część istniejącego ruchu samochodowego w okolicachplanowanej inwestycji mieszkaniowej na obwodnicę Krakowa. Propozycje rozwiązań zostały złożone w siedzibie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
  • – Wierzymy, że dzięki realizacji w Krakowie rządowego programu Mieszkanie Plus możliwa będzie nie tylko budowa dostępnych cenowo mieszkań dla osób słabiej uposażonych, ale też rozwój niezbędnej infrastruktury dla wszystkich okolicznych mieszkańców – zapowiedział podczas briefingu prasowego Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości.

 

Przedstawiciel BGK Nieruchomości, spółki odpowiedzialnej za realizację rządowego programu Mieszkanie Plus, złożył 21 września br. wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrado przedstawienie opinii do dwóch propozycji rozwiązań komunikacyjnych. Mają one połączyć krakowskie Kliny z obwodnicą Krakowa.

Pierwszy wariant zakłada budowę nowego węzła, który znajdowałby się od strony ul. Działowskiego.Realizacja tego rozwiązania wymagałaby uzyskania odstępstwa od Ministerstwa Infrastruktury. Drugi wariant zakłada połączenie ul. Działowskiego z istniejącym węzłem Kraków Skawina, który zostałby rozbudowany do tzw. węzła zespolonego. Oba warianty są porównywalne kosztowo.

Każde z zaprezentowanych rozwiązań pozwoli na skierowanie znaczącej ilości już istniejącego ruchu samochodowego na obwodnicę Krakowa. To spowoduje spadek natężenia ruchu na lokalnych drogach i osiedlowych ulicach, jak również przyczyni się do zmniejszenia liczby pojazdów wjeżdżających do centrum Krakowa.

– Realizując program Mieszkanie Plus, zdajemy sobie sprawę, że rozwiązania komunikacyjne, które istnieją w okolicy planowanej przez nas inwestycji, nie są satysfakcjonujące dla mieszkańców. Lokalne drogi już teraz charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego stwierdził Grzegorz Muszyński, wiceprezes BGK Nieruchomości. – Naszym celem jest poprawarozwiązań komunikacyjnych w rejonie Klin. Rozwiązania, które konsultujemy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, będą korzystne nie tylko dla przyszłych najemców programu Mieszkanie Plus, ale też dla wszystkich mieszkańców Krakowa.

W sierpniu br. rozstrzygnięty został konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję modelowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Spacerowej na krakowskich Klinach. Osiedle będzie realizowane w ramach programu Mieszkanie Plus. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na zakupionej przez BGK Nieruchomości działce może powstać około 1,1 tys. mieszkań.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo budownictwo mieszkaniowe. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, prowadzone są inwestycje na zasadach komercyjnych w nowe projekty mieszkaniowe – zarówno w małych, jak i dużych miastach. W tej chwili fundusz, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości, prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.