Program Mieszkanie Plus służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnych. Wychodzimy z założenia, że władze samorządowe najlepiej znają specyfikę i wyzwania w tym obszarze. Naszym celem jest, by kryteria najmu były ustalane z udziałem poszczególnych samorządów. Zgodnie z założeniami, PFR Nieruchomości S.A. określi zasady ustalania minimalnej zdolności czynszowej najemców, rozumianej jako zdolność najemcy do terminowego opłacenia czynszu. Wysokość czynszu będzie ustalana indywidualnie dla każdego projektu w oparciu o nakłady inwestycyjne – w szczególności koszt gruntu, koszt budowy i koszt finansowania.