Przejdź do treści

O konkursie

Przedmiotem konkursu jest opracowanie prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej zgodnych z podstawową typologią budynków na bazie wcześniej sporządzonych rozwiązań i wytycznych architektonicznych. Prefabrykowany system zabudowy powinien ograniczać czasochłonność wykonywanych prac oraz być spójny technicznie i technologicznie.

Logika działań oraz idea rozwiązań polega na myśleniu odwrotnym niż powszechnie praktykowane w procesie projektowym, czyli od elementu do budynku (system Domino House). Czyli najpierw tworzymy elementy z których tworzymy sekcje budynków, a dopiero potem tworzymy budynek. Opracowanie systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej będzie projektem długofalowym. W kolejnych realizacjach możliwe będzie wprowadzenie modyfikacji i poprawek, które udoskonalą wyjściowy system.

Na etapie kwalifikacji do konkursu Zamawiający oczekuje opracowania idei systemu prefabrykacji zabudowy mieszkaniowej.

Wykorzystując opracowany system prefabrykowanej zabudowy Uczestnik konkursu opracuje koncepcję urbanistyczno- architektoniczną zabudowy mieszkaniowej na wybranej przez Zamawiającego działce. Działka, na której będzie realizowana inwestycja będzie przedstawiona Uczestnikom na etapie konkursu właściwego.

Celem konkursu jest stworzenie systemu prefabrykowanej zabudowy na bazie powszechnie stosowanej typologii charakterystycznych budynków. Zabudowa powinna być zgodna z wytycznymi Rozdziału 3 oraz atrakcyjna pod względem funkcjonalnym, społecznym, wizualnym, komunikacyjnym i ekonomicznym. Po opracowaniu systemu prefabrykowanej zabudowy Uczestnik będzie proszony o wybranie charakterystycznego budynku klatkowego i przedstawienie w formie graficznej i opisowej działania i detali konstrukcyjnych prefabrykacji.
Celem będzie budowa prototypu oraz wdrożenie do realizacji systemu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej.
Wdrożenie do realizacji prototypu będzie podzielone na następujące etapy:

 1. Opracowanie projektu systemu prefabrykowanej zabudowy.
  • Opracowanie systemu ogólnego prefabrykacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
  • Wykorzystanie systemu prefabrykacji, czyli elementów do stworzenia z nich spójnej całości, jasnej struktury przestrzennej i indywidualnego charakteru architektonicznego zabudowy, a następnie sporządzenie, z wykorzystaniem zaproponowanego systemu, zespołów budynków we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
  • Opracowanie rozwiązań systemu prefabrykowanej zabudowy dla charakterystycznego budynku klatkowego przez zespół projektantów. W skład zespołu powinien wchodzić architekt, konstruktor, technolog lub specjalista od prefabrykacji, projektanci branżowi, którzy muszą ściśle ze sobą współpracować.
 2. Realizacja prototypowej zabudowy.
  Zamawiający oczekuje, że pierwsza, wzorcowa realizacja, prowadzona na podstawie opracowanego systemu prefabrykacji zabudowy mieszkaniowej oraz projektu architektoniczno- urbanistycznego na wybranej przez Zamawiającego działce, przełamie stereotypy i stworzy nowy obraz budownictwa prefabrykowanego. Dla tworzenia nowego wizerunku prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej istotną rolę będą miały nie tylko przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, ale również to co z nich powstanie, czyli dobra jakościowo architektura.
 3. Rewizja systemu.
  Opracowanie systemu prefabrykacji zostanie zrewidowane na podstawie wniosków wyciągniętych po pierwszej prototypowej realizacji. Zweryfikowany zostanie system prefabrykacji i zoptymalizowane zostaną technologie rozwiązań. Każda kolejna realizacja wymagać będzie indywidualnego podejścia i stworzenia projektu urbanistycznego a także dostosowania do istniejącej lokalizacji, wielkości działki i ukształtowania terenu oraz przepisów prawa miejscowego.

Aktualności

14.12.2018 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

I NAGRODA

NIE PRZYZNANO

II NAGRODA

ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI

w wysokości 25 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

BBGK Architekci  Sp. z o.o.

Ul. Cicha 1 lok.14,

00-353 Warszawa

(Praca konkursowa nr 04)

III NAGRODA

w wysokości 15 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

Ul. Rejonowa 5,

17-100 Bielsk Podlaski

(Praca konkursowa nr 01)

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 10 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

Urba Architects Sp. z o. o.

Ul. Kamienna 43b/5,

31-403 Kraków

(Praca konkursowa 03)

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz Prace Konkursowe.

Poniżej zamieszczono, do pobrania, pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienie oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, przyznane nagrody, opinie o pracach nagrodzonych, zalecenia do pracy wskazanej do realizacji.

09.11.2018 r.

Do dnia 05.11.2018r., do godziny 16.00, do Organizatora wpłynęły 4 prace konkursowe (Etap I). W dniach 06-08.11.2018 r., w siedzibie Organizatora, każdy z Uczestników konkursu, w ramach obrad Sąd Konkursowego prezentował nadesłane materiały. Następnie, w wyniku przeprowadzonych analiz i oceny prac konkursowych Sąd Konkursowy postanowił zakwalifikować do Etapu II następujących Uczestników:

 1. BBGK Architekci Sp. z o.o.
 2. UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A.
 3. URBA Architects Sp. z o.o.
 4. HM Inwest S.A.

Poniżej załączono uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu

29.10.2018 r.

W dniu 26.10.2018 r. przesłano do Organizatora kolejne pytanie dotyczące Konkursu.

Pytanie wraz z odpowiedzią Organizatora załączono poniżej.

Odpowiedzi na pytania

25.10.2018 r.

W związku z przekazaniem w dniu 09.10.2018 r. przez Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu jeden z Uczestników Konkursu w dniu 22.10.2018 r. przesłał cztery pytania dotyczące lokalizacji.

Poniżej załączono przekazane pytania wraz z odpowiedziami Organizatora.

Odpowiedzi na pytania

09.10.2018 r.

Dodatkowe wytyczne i materiały do konkursu – materiały dotyczące lokalizacji oraz zalecenia dla Uczestników konkursu po spotkaniu warsztatowym (etap I).

Z proponowanego, całego terenu – lokalizacji inwestycji o powierzchni ok. 30,6 ha, Uczestnicy konkursu dla celów konkursowych powinni wybrać dowolny fragment terenu o wielkości ok. 5,5 – 6,0 ha i swoje prace ograniczyć jedynie do wybranej części terenu.

Wszystkim Uczestnikom biorącym udział w Konkursie życzymy powodzenia. Przypominamy, że termin składania prac konkursowych (etap I) przypada na dzień 05.11.2018 r. Zgodnie z Regulaminem konkursu, prace można składać do godz. 16:00 w siedzibie Organizatora.

Zalecenia dla Uczestników po spotkaniu warsztatowym (etap I)

Dodatkowe wytyczne i materiały – lokalizacja

UWAGA nr 3:

Przewidywana w Regulaminie konkursu (Rozdział 1, pkt III) publikacja na Platformie internetowej Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu zostaje przeniesiona na dzień 02.10.2018 r. Lokalizacja dla opracowania projektu zostanie przedstawiona w trakcie spotkań warsztatowych (etap I).”

UWAGA nr 2:

Przewidywana w Regulaminie konkursu (Rozdział 1, pkt III) publikacja na Platformie internetowej Organizatora dodatkowych wytycznych i materiałów do konkursu wraz ze wskazaniem lokalizacji dla opracowania projektu zostaje przeniesiona z dnia 27.09.2018 r. na dzień 01.10.2018 r

Lista zakwalifikowanych i zaproszonych do udziału w Konkursie:

 • – BBGK Architekci Sp. z o.o.
 • – UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A.
 • – URBA Architects Sp. z o.o.
 • – HM Inwest S.A.

UWAGA:

Regulamin konkursu został zaktualizowany dnia 10.09.2018 r. Zmiany i uzupełnienia oznaczono kolorem żółtym.

Załączniki nr 3 Etap I i 3 Etap II zostały zaktualizowane dnia 10.09.2018 r. Zmiany i uzupełnienia oznaczono kolorem żółtym. 

Termin rejestracji zainteresowanych udziałem w konkursie zostaje przedłużony. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na Platformie internetowej do dnia 14.09.2018r, do do godz. 24.00

Pytania i odpowiedzi

29.10.2018r.

PYTANIE nr 1:
W związku z przesłanymi odpowiedziami – mamy pytanie uszczegóławiające dot. odpowiedzi na pyt. nr 3 – odnośnie zapisu regulaminu (rozdział II, pkt IV, ust. 5) o 'sekcji narożnej' – czy ma to oznaczać, że rozwiązana sekcja ma mieć kształt litery 'L', czy ma jedynie uwzględniać mieszkania 'narożne' – tj. z dostępem do 2 prostopadłych względem siebie ścian zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ:
Sekcja powinna uwzględniać mieszkania narożne z dostępem do 2 prostopadłych względem siebie ścian zewnętrznych? Nie musi mieć kształtu litery L.

 

10.09.2018r.

PYTANIE nr 1:

Co oznacza, OPRACOWANIE PROJEKTU SYSTEMU PREFABRYKOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ? Czy oznacza to, że należy zaprezentować możliwości wykorzystania prefabrykatów budowlanych, które są znane na świecie i ich zastosowanie jest praktycznie nieograniczone, bez względu na pomysł architektoniczny? Czy moze ma to oznaczac, stworzenie pomyslu na realizacje roznych form architektonicznych z wykorzystaniem systemu prefabrykowanej zabudowy? Ale każdy system technologii prefabrykowanej, daje takie możliwości. A może ma to być projekt architektoniczny jednego lub wielu budynków ? Ale takich projektów są tysiące w internecie a poza tym, od tworzenia nowych projektów są architekci. A może chodzi o zaprezentowanie technologii, która umożliwi szybka i tania budowę domów mieszkalnych.
Co nalezy zaprezentować?

ODPOWIEDŹ:

Celem Konkursu jest stworzenie autorskiego, kompleksowego systemu prefabrykowanej zabudowy uwzględniającego rozwiązania architektoniczne i technologiczne. System prefabrykowanej zabudowy powinien umożliwić realizację założeń ideowych wskazanych w Regulaminie Konkursu.

 

PYTANIE nr 2:

Mam drobne pytanie dotyczące sformułowania w regulaminie. W rozdziale 4 punkcie II. Dotyczącym rejestracji jest zapis dotyczący przesłania zgłoszenia na adres mailowy – czy termin elektronicznego przesłania zgłoszenia jest ten sam co dostarczenia wydruku (tj. 17.09.18)?

ODPOWIEDŹ:

Termin składania zgłoszeń w wersji elektronicznej na adres: konkursPrefabrykacja@bgkn.pl jest taki sam co dostarczenia wersji papierowej.

 

PYTANIE nr 3:

Chciałabym także potwierdzić, czy na etapie zgłoszenia do konkursu składamy jedynie portfolio, opisy i ideowe koncepcje oraz listę osób (załącznik 5). Nie trzeba składać żadnych innych oświadczeń?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zaakceptowanym oświadczeniem w Formularzu zgłoszeniowym do konkursu (https://bgkn.pl/konkursprefabrykacja/) Uczestnicy zobowiązują się do przekazania wypełnionych i podpisanych załączników formalnych nr 1,2,3A (etap 1), 4 oraz 5 do Regulaminu Konkursu. Zamkniętą kopertę formatu A4 z załącznikami należy dołączyć do przesłanych w formie papierowej materiałów kwalifikacyjnych (portfolio, opisy i ideowe koncepcje projektowe).

 

PYTANIE nr 4:

Czy jeden Uczestnik może przedstawić kilka rozwiązań technologicznych dla tej samej koncepcji architektoniczno – przestrzennej?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Zgodnie z Regulaminem Konkursu.

 

PYTANIE nr 5:

Jakie wymagania energetyczne mają być spełnione? Jeśli WT to dla jakiej daty?

ODPOWIEDŹ:

Zgodne z obowiązującymi przepisami. Należy przewidzieć możliwość długofalowego wykorzystania opracowanego, prefabrykowanego systemu zabudowy mieszkaniowej i w miarę możliwości, jego dostosowania do zmieniających się wymagań energetycznych.

 

PYTANIE nr 6:

Jakiej wielkości windy mają być projektowane?

ODPOWIEDŹ:

Zgodne z obowiązującymi przepisami.

 

PYTANIE nr 7:

Odnośnie rozdz. 3 pkt. V, ppkt. 1 – Czy oczekiwany koszt 3 000 zł netto za 1m2 PUM+PUU dotyczy budynku klatkowego, punktowca, korytarzowca, galeriowca ? Efektywność budynków klatkowych jest niższa niż korytarzowych i galeriowych i spełnienie dla układów klatkowych tego założenia może być niemożliwe.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Oczekuje się opracowania ideowych prototypów układów zabudowy i mieszkań osobno dla każdego z 4 typów budynków. Oczekiwany koszt wykonania budynków mieszkalno-usługowych w stanie deweloperskim to 3.000 zł netto za 1m2 PUM+PUU.

 

PYTANIE nr 8:

Czy należy udokumentować koszt budowy/koszty realizacji przedstawionej pracy konkursowej? Jeśli należy udokumentować koszty to w jaki sposób – ofertą potencjalnego wykonawcy, kosztorysem, … ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Koszty, w Etapie I Konkursu właściwego należy udokumentować w sposób wynikający z Załącznika nr 10. Załącznik znajduje się na stronie https://bgkn.pl/konkursprefabrykacja/. Dla Etapu II Konkursu właściwego zostaną przedstawione dodatkowe wytyczne w zakresie dokumentowania kosztów inwestycji.

 

PYTANIE nr 9:

Czy jest określony, a jeśli tak to jaki, standard wykończenia i wyposażenia projektowanych budynków? Czy też standard powinien zostać zaproponowany przez Uczestnika w konkursie ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Standard wykonania, wykończenia i wyposażenia powinien być skorelowany z zapisami Regulaminu Konkursu dotyczącymi OCZEKIWANYCH KOSZTÓW REALIZACJI.

 

PYTANIE nr 10:

Czy projektanci Uczestnika muszą być członkami Izb?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Uczestnik musi dysponować przy wykonywaniu pracy konkursowej minimum czterema osobami wykonującymi następujące zawody: a. Architekt, b. Konstruktor, c. Technolog produkcji i specjalista technologii prefabrykowanych, d. Projektant instalacji sanitarnych.

 

PYTANIE nr 11:

Czy w zakresie wskazanego portfolio, które ma być przedstawione, max 6 stron formatu A3 dotyczy łącznie 3 punktów tj. doświadczenia, własnych projektów i opisu czy tez max 6 stron do każdego punktu czyli portfolio łącznie max 18 stron A3 ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Portfolio powinno zawierać maksymalnie 6 stron poziomych formatu A3.

 

PYTANIE nr 12:

Czy w związku z Rozdziałem 3, pkt III, ppkt. 3 , w którym Zamawiający pisze: „ Zamawiający nie narzuca systemów budowy i nie określa ani rodzaju konstrukcji poszczególnych budynków ani gabarytów elementów prefabrykowanych”, możemy uznać jako nieobowiązujący i/lub mniej ważny kolejny zapis Rozdział 3 pkt. IV, ppkt. 9 tj.: „W rozwiązaniach technologii prefabrykowanych należy wykazać możliwość transportu elementów bez naruszania skrajni drogowej oraz możliwość montażu typowymi żurawiami wieżowymi.” ? Chodzi tu główne o sformułowanie „typowe żurawie wieżowe”.

ODPOWIEDŹ:

 1. Po pierwsze nie wiadomo, które można uznać za typowe, a nawet w przypadku określenia parametrów typowego żurawia może to powodować niepotrzebne ograniczenia.
 2. Nie ma powodu wykluczać z konkursu możliwości zastosowania żurawi na kołach czy też na gąsienicach, a jednocześnie nie będącymi żurawimi wieżowymi.
 3. Obecny zapis mógłby eliminować technologię o większych gabarytach umożliwiającą wykonanie budynków już w fabryce „pod klucz”, pozwalającą na realizację projektów w 4x szybszym tempie, uniezależniającą Inwestora od dostępności „siły roboczej” w lokalizacji projektu , przy jednoczesnym utrzymaniu zakładanych kosztów realizacji Inwestycji.
 4. Dla zamawiającego nie powinno mieć znaczenia jakim żurawiem są montowane elementy prefabrykowane dopóki założenia kosztowe realizacji inwestycji są spełnione

Organizatorowi Konkursu zależy na opracowaniu projektu systemu prefabrykacji, który stanowić będzie efektywną formę budownictwa, zgodnie z Założeniami ideowymi do Regulaminu Konkursu. Za nadrzędny należy uznać zapis z Rozdziału 3, pkt III, ppkt. 3, w którym Zamawiający pisze: „3. Zamawiający nie narzuca systemów budowy i nie określa ani rodzaju konstrukcji poszczególnych budynków, ani gabarytów elementów prefabrykowanych.”

 

PYTANIE nr 13:

Jak rozumieć „zadanie konkursowe” w Rozdział 2, punkt IV, podpunkt 5 – „Zadaniem konkursowym jest wykonanie projektu wykonawczego rozwiązanie sekcji narożnej budynku klatkowego o wysokości od 4 do 6 kondygnacji” ? Czy zadaniem konkursowym nie powinno być wykonanie projektu budynku klatkowego, a nie tylko jego sekcji narożnej ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu w Etapie I należy przedstawić możliwości kształtowania zabudowy oraz, zgodnie z typologią rozwiązania funkcjonalne budynków, przestrzeni zewnętrznych, komunikacji oraz garaży i przestrzeni społecznych. Rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne powinny wskazywać na możliwości lub ewentualne ograniczenia w kształtowaniu zabudowy wynikające z proponowanego systemu prefabrykacji. Etap II dotyczy szczegółów technicznych systemu prefabrykacji. Zamawiającemu zależy na opracowaniu szczegółów systemu na możliwie najbardziej reprezentatywnym fragmencie budynku z dokładnością właściwą projektowi wykonawczemu.

 

PYTANIE nr 14:

Czy Organizator konkursu ujawni uczestnikom Konkursu punktację i/lub wagi za spełnienie poszczególnych wytycznych Organizatora konkursu, które Sąd konkursowy będzie stosował przy ocenie prac konkursowych ? Czy też nie będzie określonych punktacji i/lub wag ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Regulaminem Konkursu. Organizator Konkursu ogłosi listy zespołów zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu, ogłosi wyniki Konkursu oraz przedstawi opinię o wybranych, nagrodzonych pracach i przygotuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu. Wyniki Konkursu Zamawiający ogłosi oraz zaprezentuje wybrane prace konkursowe na swojej Platformie internetowej www.bgkn.pl.

 

PYTANIE nr 15:

Obecnie BGK dofinansowuje różne projekty budowlane mieszkaniowe w Kraju. Czy sposoby prefabrykacji wybrane w konkursie będą preferowanymi w przyszłości na projektach budowlanych dofinansowywanych przez BGK ?

ODPOWIEDŹ:

Opracowany system prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej będzie preferowany w projektach inwestycyjnych realizowanych przez BGKN.

 

PYTANIE nr 16:

Czy organizator konkursu zamierza wykorzystywać ponownie dokumentację projektową projektanta, z którym podpisze umowę, stworzoną na cele konkursowe? Jeśli tak, to w jakim zakresie i na jakich zasadach?

ODPOWIEDŹ:

W oparciu o wybraną pracę konkursową Fundator planuje przeprowadzić – we współpracy z Autorami pracy konkursowej prototypową(pilotażową) realizację we wskazanej przez Fundatora lokalizacji. Jeżeli dokumentacja projektowa będzie miała być ponownie wykorzystana to autorzy projektu będą mieli za taką dokumentację zapłacone. Jednocześnie Fundator po dokonaniu ewaluacji opracowanych rozwiązań może w każdym momencie rozpocząć negocjacje w trakcie realizowania prototypowej inwestycji na temat nabycia prawa do opracowanego systemu zabudowy prefabrykowanego osiedla mieszkaniowego w drodze odrębnej umowy.

 

PYTANIE nr 17:

W odniesieniu do ust. 2 Oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich praw majątkowych:

a) czy Organizator konkursu wyraża zgodę na zmianę fragmentu ust. 2 „Przenoszę (-simy) na Fundatora Konkursu, spółkę BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamian za otrzymane wynagrodzenie za udział w konkursie całość autorskich praw majątkowych do całości treści i formy złożonej przeze mnie (przez nas) pracy konkursowej i jej poszczególnych części, tak w zakresie systemu prefabrykacji, jak i w zakresie warstwy urbanistycznej i architektonicznej w celu zapewnienia Fundatorowi lub jego następcom prawnym możliwości dowolnego wykorzystania pracy konkursowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (..)” na następujące brzmienie:

„Przenoszę (-simy) na Fundatora Konkursu, spółkę BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamian za otrzymane wynagrodzenie za udział w konkursie całość autorskich praw majątkowych do całości treści i formy złożonej przeze mnie (przez nas) pracy konkursowej i jej poszczególnych części, tak w zakresie systemu prefabrykacji, jak i w zakresie warstwy urbanistycznej i architektonicznej – jednakże z wyłączeniem prawa know – how oraz rozwiązań technicznych i technologicznych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Uczestnika Konkursu – w celu zapewnienia Fundatorowi lub jego następcom prawnym możliwości wykorzystania pracy konkursowej w celu realizacji Program prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na zasadach określonych w niniejszym Oświadczeniu”

ODPOWIEDŹ:

Know – how oraz rozwiązania techniczne i technologiczne nie podlegają ochronie prawa autorskiego. Tym samym, wskazane oświadczenie nie skutkuje przeniesieniem na Fundatora praw do know – how ani do rozwiązań technicznych i technologicznych. Rozwiązania techniczne i technologiczne mogą być chronione na rzecz autorów na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jeżeli będą spełniać określone w tej ustawie przesłanki uzyskania ochrony. Po dokonaniu ewaluacji opracowanych rozwiązań projektowych na podstawie prototypowych realizacji, Fundator może chcieć nabyć te prawa w drodze odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.

W pozostałym zakresie Organizator zmienia treść Załącznika nr 3 Etap I i nr 3 Etap II, punkt 2 przed wyliczeniem, w następujący sposób:
„Przenoszę(-simy) na Fundatora Konkursu, spółkę BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamian za otrzymane wynagrodzenie za udział w konkursie, całość autorskich praw majątkowych do całości treści i formy złożonej przeze mnie (przez nas) pracy konkursowej i jej poszczególnych części, tak w zakresie projektu systemu prefabrykacji, jak i w zakresie warstwy urbanistycznej i architektonicznej, w celu zapewnienia Fundatorowi lub jego następcom prawnym możliwości dowolnego wykorzystania pracy konkursowej w celu realizacji Programu prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej na zasadach określonych w niniejszym Oświadczeniu, przy czym przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na poniższych polach eksploatacji:/…/”

PYTANIE nr 17b:

b) z jakich przyczyn pola eksploatacji na których przenoszone są autorskie prawa majątkowe obejmują prawo do: a) zwielokrotniania i tworzenia nowych egzemplarzy niezależnIe od (…) przeznaczenia; b) obrót, najem, użyczenie i oddawanie do używania na innej podstawie; c) dowolne formy publicznego udostępniania? Czy organizator konkursu zamierza wykorzystywać projekty na cele inne niż Program prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej lub przekazywać prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej innymi podmiotom (oprócz następców prawnych)?

ODPOWIEDŹ:

Nabycie przez Fundatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej jest nabyciem warunkowym (pod warunkiem rozwiązującym), co oznacza, że staje się ono ostateczne – co do zasady – z chwilą zawarcia z Autorem pracy konkursowej odrębnej umowy o realizację prac projektowych w oparciu o pracę konkursową. Nabywając pełnię autorskich praw majątkowych, w zamian za umówione z Autorem wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla konkretnej realizowanej inwestycji, Fundator oczekuje nabycia autorskich praw majątkowych bez ograniczeń w zakresie korzystania. Tym samym zakres praw do pracy konkursowej musi odpowiadać zakresowi planowanego nabycia praw do dokumentacji projektowej przyszłej inwestycji opartej o tę pracę. Fundator nie przewiduje jednak wykorzystywania pracy konkursowej na cele inne niż programy mieszkaniowe realizowane w oparciu o program prefabrykowanej zabudowy mieszkaniowej.

PYTANIE nr 17c:

c) w jakim zakresie dokumentacja projektowa będzie udostępniana publicznie oraz w jakich formach? Czy formy te zapewniają możliwość utrzymania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestnika Konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Organizator nie przewidywał utajniania dokumentacji projektowej składającej się na pracę konkursową. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zainteresowanych udziałem w Konkursie Organizator umożliwi utajnienie tych elementów pracy konkursowej, które będą obejmowały treści stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa. W tym celu Organizator zmienia treść Regulaminu Konkursu poprzez dodanie w Rozdziale VI Regulaminu Konkursu, nowego punktu „V. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestników Konkursu”, o następującym brzemieniu:

„V. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestników Konkursu

 1. W przypadku, gdy składana praca konkursowa obejmuje informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Uczestnik Konkursu może żądać wyłączenia tych informacji z zakresu informacji udostępnianych publicznie przez Organizatora Konkursu.
 2. W tym celu Uczestnik Konkursu zobowiązany jest precyzyjnie wskazać, które z informacji objętych pracą konkursową stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz przedstawić – dodatkowo – jawny egzemplarz pracy konkursowej (tj. egzemplarz niezawierający informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). W przypadku, gdy informacje wskazane przez Uczestnika Konkursu jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w sposób oczywisty nie będą stanowiły informacji, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w tym m.in. będą informacjami dostępnymi publicznie), Organizator Konkursu na wniosek Sądu Konkursowego może wezwać Uczestnika do ich ujęcia w jawnej wersji pracy konkursowej, wyznaczając w tym celu wyłącznie jeden termin, który nie podlega przywróceniu ani przedłużeniu, pod rygorem udostępnienia publicznie pełnej wersji pracy konkursowej.
 3. W sytuacji określonej w pkt. 2 powyżej, pełna wersja pracy zostanie udostępniona przez Organizatora jedynie członkom Sądu Konkursowego oraz powołanym ekspertom i nie będzie ujawniana publicznie.”d) czy organizator konkursu wyraża zgodę na zmianę treści ust. 2 Oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich praw majątkowych poprzez:
  – wyeliminowanie/zawężenie pól eksploatacji dających możliwość nieograniczonego obrotu i rozporządzania dokumentacją projektową;- ograniczenie możliwości rozporządzania dokumentacją tylko do celów Programu, na rzecz którego jest ona tworzona;
  – sprecyzowanie form i zakresu publicznego udostępniania dokumentacji projektowej z umożliwienie zachowania w poufności tajemnicy przedsiębiorstwa Uczestnika Konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Nabycie przez Fundatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej jest nabyciem warunkowym (pod warunkiem rozwiązującym), co oznacza, że staje się ono ostateczne – co do zasady – z chwilą zawarcia z Autorem pracy konkursowej odrębnej umowy o realizację prac projektowych w oparciu o pracę konkursową. Nabywając pełnię autorskich praw majątkowych, w zamian za umówione z Autorem wynagrodzenie z tytułu opracowania dokumentacji projektowej dla konkretnej realizowanej inwestycji, Fundator oczekuje nabycia autorskich praw majątkowych bez ograniczeń w zakresie korzystania.

Zakres publicznego udostępniania i ochrony dokumentacji projektowej składającej się na pracę konkursową wynika z Regulaminu Konkursu zmienionego w ramach odpowiedzi udzielanej na pytanie nr 17c. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tajemnicą przedsiębiorstwa podlegającą ochronie są te informacje, które nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. Z chwilą upublicznienia danej informacji traci ona jednak status informacji chronionej jako tajemnica przedsiębiorstwa. Tym samym, jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie będzie (bo nie może być) chroniona żadna z informacji zawartych w dokumentacji projektowej publicznie realizowanej inwestycji mieszkaniowej, opartej o wcześniejszą pracę konkursową.

 

PYTANIE nr 18:

Pytanie dotyczące następującego fragmentu ust. 5 Oświadczenia dotyczącego przeniesienia autorskich praw majątkowych: „To zastrzeżenie warunku nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy:

− okaże się, że jako Uczestnik Konkursu złożyłem (lub złożył przynajmniej jeden z podmiotów wspólnie biorących udział w konkursie) nieprawdziwe oświadczenie związane z udziałem w Konkursie, lub jako Uczestnik Konkursu odmówię (lub uczyni to przynajmniej jeden z podmiotów wspólnie biorących udział w konkursie) zawarcia z BGK Nieruchomości S.A. lub z innym wskazanym przez tę spółkę podmiotem umowy dotyczącej realizacji prac projektowych opartych na złożonej przeze mnie (przez nas) pracy konkursowej, która to umowa: (1) będzie zgodna z Regulaminem, (2) będzie przewidywać wynagrodzenie nie niższe niż 80% wynagrodzenia wyliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (3) będzie przewidywać sankcje finansowe za opóźnienie w realizacji umowy nie wyższe niż 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.”

– czy prawidłowa jest interpretacja tego fragmentu, zgodnie z którą Oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich majątkowych pozostaje w mocy pomimo nie zawarcia umowy dotyczącej realizacji prac projektowych w w/w przypadkach, co będzie uprawniało Organizatora konkursu do dowolnego wykorzystywania dokumentacji projektowej? Innymi słowy Organizator Konkursu w takiej sytuacji ma możliwość wykorzystywania dokumentacji projektowej na zasadach i w zakresie określonym w Oświadczeniu stanowiącym, odpowiednio załączniki nr 3 a i 3b nawet bez zapłaty za nie wynagrodzenia?

– o jakich dokładnie oświadczeniach mowa w pierwszym przypadku wskazanym powyżej?

ODPOWIEDŹ:

Oświadczenia, o których mowa, to oświadczenia zawarte w pierwszej części Załącznika nr 3, dotyczące m.in. oryginalności pracy konkursowej i nienaruszaniu praw osób trzecich. We wskazanych przypadkach, w tym w przypadku nie zawarcia umowy dotyczącej realizacji prac projektowych z winy projektanta, przeniesienie autorskich praw majątkowych w zamian za wynagrodzenie konkursowe pozostaje w mocy.

 

PYTANIE nr 19:

Odnośnie rozd. 9 pkt. I ppkt. 4 – czy celem Fundatora jest zakup „na wyłączność” praw do „eksploatowania ujętych w systemie rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie”, czy też projektant/pomysłodawca będzie mógł również sam dalej korzystać z zaproponowanych rozwiązań w ramach własnych realizacji?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli prototypowe realizacje systemu zabudowy prefabrykowanego osiedla mieszkaniowego potwierdzą, że dany projekt spełnia oczekiwania Fundatora Konkursu, celem Fundatora jest – co do zasady – nabycie praw do tego systemu „na wyłączność”. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości odmiennej regulacji tego zagadnienia w ostatecznie zawieranej umowie.

 

PYTANIE nr 20:

Odnośnie rozd. 9 pkt. I ppkt. 6 – czy wymaganie przeniesienia przez wykonawców całości autorskich praw majątkowych do opracowywanej dokumentacji projektowej wraz z prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, zgodnie z zasadami określonymi, dotyczy przeniesienia „na wyłączność” i oznacza, że autorzy nie będą mogli sami wykorzystywać technologii i projektów budynków stworzonych na potrzeby projektu?

ODPOWIEDŹ:

Co do zasady, technologia realizacji prefabrykowanej zabudowy nie podlega ochronie prawa autorskiego. Tym samym, w odniesieniu do konkretnej inwestycji realizowanej w określonej lokalizacji, celem Fundatora nie jest nabycie od Autorów praw do rozwiązań technicznych i technologicznych zawartych w dokumentacji projektowej. Rozwiązania techniczne i technologiczne mogą być chronione na rzecz autorów na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, jeżeli będą spełniać określone w tej ustawie przesłanki uzyskania ochrony. Po dokonaniu ewaluacji opracowanych rozwiązań projektowych na podstawie prototypowych realizacji, Fundator może chcieć nabyć te prawa w drodze odrębnej umowy i za odrębnym wynagrodzeniem.

W odniesieniu natomiast do warstwy architektonicznej projektu konkretnej inwestycji realizowanej w określonej lokalizacji, jak i pozostałych jego elementów podlegających ochronie prawa autorskiego, celem Fundatora jest – co do zasady – nabycie autorskich praw majątkowych do tego systemu „na wyłączność” w zakresie pierwszej realizowanej inwestycji. Każda kolejna inwestycja będzie wymagać zweryfikowania i dostosowania do lokalizacji dokumentacji projektowej. Autorzy dokumentacji będą mieli za wykonane prace i projekty budynków zapłacone.

 

PYTANIE nr 21:

Jakiej technologii prefabrykacji ma dotyczyć wykonanie pracy konkursowej – betonowej czy drewnianej? Czy jest tutaj dowolność?

ODPOWIEDŹ:

Praca konkursowa może dotyczyć opracowania projektu systemu prefabrykowanej zabudowy zarówno w technologii betonowej jak i w drewnianej.

 

PYTANIE nr 22:

RODZIAŁ 3.III.5, str. 12

Dotyczy rodzaju fundamentów – typ fundamentów zależy nade wszystko od warunków gruntowo-wodnych. Bez udostępnienia informacji w tym zakresie niemożliwy jest wybór oraz opracowanie i wycena teoretycznego modelu. Czy na potrzeby prezentacji technologii w portfolio kwalifikacyjnym można założyć opcję najkorzystniejszą, tj. możliwość prefabrykacji fundamentów oraz proste warunki gruntowe i poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia i wykopu?

ODPOWIEDŹ:

W modelu teoretycznym Organizator Konkursu dopuszcza, dla prezentacji technologii przyjęcie opcji najkorzystniejszej.

 

PYTANIE nr 23:

RODZIAŁ 3.IV.2, str. 13

Proszę o doprecyzowanie czy przez zakres „dokładnej specyfikacji zakresu prefabrykacji, w tym konstrukcji, instalacji, wykończenia i wyposażenia” należy rozumieć wyłącznie komplet elementów objęty prefabrykacją.
Dodatkowo – czy w przypadku możliwości wariantowania i opcji Zamawiający oczekuje przedstawienia „dokładnej specyfikacji zakresu prefabrykacji, w tym konstrukcji, instalacji, wykończenia i wyposażenia” dla każdego prezentowanego wariantu i opcji?

ODPOWIEDŹ:

Tak, zakres dokładnej specyfikacji dotyczy jedynie elementów objętych prefabrykacją.
Dla rozwiązań wariantowych Organizator Konkursu dopuszcza odstąpienie od dokładnej specyfikacji zakresu prefabrykacji.

 

PYTANIE nr 24:

RODZIAŁ 3.V.1, str. 13

Proszę o informację, że spodziewane warunki gruntowo-wodne dla nieokreślonej jeszcze lokalizacji pozwolą na uzyskanie wskazanej kwoty netto za 1m2.

ODPOWIEDŹ:

Organizator Konkursu dopuszcza możliwość weryfikacji oczekiwanych kosztów realizacji za 1m2 PUM+PUU w przypadku konieczności rozpatrywania „niekorzystnych” warunków gruntowo-wodnych.

 

PYTANIE nr 25:

RODZIAŁ 4.I.2, str. 14

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Konstruktor pełnił w zespole jednocześnie rolę Technologa produkcji i specjalisty technologii prefabrykowanych, jeśli posiada ku temu odpowiednie kwalifikacji i doświadczenie?

ODPOWIEDŹ:

Organizator Konkursu dopuszcza sytuację, w której Uczestnik Konkursu dysponuje osobami, które jednocześnie wykonują więcej niż jeden spośród wskazanych w Regulaminie Konkursu zawodów. Warunkiem jest spełnienie łącznie wszystkich oczekiwań stawianych poszczególnym zawodom, które taka osoba jednocześnie wykonuje w zakresie wykształcenia, posiadanej wiedzy, uprawnień, doświadczenia w projektowaniu i realizacji technologii prefabrykowanych.

Harmonogram

Ogłoszenie Konkursu i udostępnienie Regulaminu na Platformie internetowej – 08.08.2018r.

 • ETAP KWALIFIKACJI
  • Składanie pytań przez zainteresowanych udziałem w Konkursie i Uczestników Wnioskujących – do dnia 3.09.2018r.
  • Rozsyłanie odpowiedzi na pytania oraz publikacja tych odpowiedzi na Platformie internetowej – do dnia 10.09.2018r.
  • Rejestracja zainteresowanych udziałem w Konkursie na Platformie internetowej – do dnia 12.09.2018r.
  • Termin składania zgłoszeń do Konkursu w siedzibie Organizatora – do dnia 17.09.2018r. do godziny 16.00
  • Obrady Sądu konkursowego w Warszawie – od dnia 19.09.2018r. do dnia 20.09.2018r.
  • Ogłoszenie listy Uczestników zakwalifikowanych do konkursu – 21.09.2018r.
 • ETAP I KONKURSU WŁAŚCIWEGO
  • Publikacja na Platformie internetowej ewentualnych dodatkowych wytycznych i materiałów do Konkursu – do dnia 27.10.2018r.
  • Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – od dnia 4.10.2018r. do dnia 5.10.2018r.
  • Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora – w dniu 5.11.2018r. od godz. 09.00 do godziny 16.00
  • Obrady Sądu konkursowego w Warszawie – od dnia 06.11.2018r. do dnia 08.11.2018r.
  • Prezentacja przez Uczestników konkursu prac konkursowych członkom Sądu konkursowego. Dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu – w dniu 7.11.2018 r.
  • Ogłoszenie listy zespołów zakwalifikowanych do ETAPU II – w dniu 9.11.2018 r.
 • ETAP II KONKURSU WŁAŚCIWEGO
  • Spotkania warsztatowe Uczestników Konkursu z członkami Sądu Konkursowego (miejsce oraz godzina spotkania warsztatowego zostaną ustalona indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu). Wymagane jest uczestnictwo architekt, konstruktora oraz technologa i specjalistów w zakresie technologii prefabrykowanych. Omawiany będzie projekt technologiczny systemu budowy prefabrykowanego budynku klatkowego zadanego do szczegółowego opracowania w zaproponowanym systemie prefabrykacji – w dniu 13.11.2018r.
  • Składanie prac konkursowych w siedzibie Organizatora – w dniu 10.12.2018r. od godz. 09.00 do godziny 16.00
  • Obrady Sądu konkursowego w Warszawie – od dnia 11.12.2018r. do dnia 13.12.2018r.
  • Prezentacja przez Uczestników konkursu prac konkursowych członkom Sądu konkursowego. Dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników konkursu – w dniu 12.12.2018 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu – w dniu 14.12.2018 r.

Sąd konkursowy

 1. Stanisław Niemczyk , Architekt, Przewodniczący Sądu Konkursowego
 2. Magdalena Wrzesień, Architekt, BGK Nieruchomości, Sędzia Referent
 3. Mirosław Barszcz, Prezes Zarządu BGK Nieruchomości
 4. Dr hab. inż. Wiesław Rokicki, Wydział Budownictwa PW
 5. Witold Zandfos, Architekt
 6. Dr inż. Piotr Pachowski, Wydział Budownictwa PW
 7. Włodzimierz Stasiak, Wiceprezes Zarządu BGK Nieruchomości
 8. Ryszard Gruda, Architekt,
 9. Grzegorz Muszyński, Członek Zarządu BGK Nieruchomości
 10. Bartosz Dąbrowski – technolog specjalista od spraw prefabrykacji.
 11. Krzysztof A. Nowak, Architekt, BGK Nieruchomości
 12. Piotr Woliński, BGKN, Sekretarz Sądu Konkursowego (bez prawa głosu).Lista ekspertów:
  Dr hab. inż. arch. Jan Słyk prof. PW – Dziekan Wydziału Architektury PW Prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz – Dziekan Wydziału Budownictwa PW Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg – Wydział Architektury PP Przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Betonów, Przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Nagrody

Organizator Konkursu zobowiązuje się wypłacić za wykonanie zlecenia konkursowego każdemu z zakwalifikowanych do udziału w konkursie Uczestników gwarantowaną sumę wynagrodzenia 20 000 PLN za Etap I konkursu oraz 10 000 PLN za Etap II konkursu. Kwoty te są całkowitymi kwotami brutto przeznaczonymi na wynagrodzenie przez Fundatora Konkursu. Wynagrodzenie podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń za wykonanie prac w etapie I i II z tego tytułu wynosi łącznie od 120 000 do 180 000 PLN brutto.

Fundator przewiduje, oprócz wynagrodzenia za prace projektowe, przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

 • I Nagroda – 25 000 PLN
 • II Nagroda – 15 000 PLN
 • III Nagroda – 10 000 PLN

Sąd Konkursowy ma prawo do innego rozdysponowania kwoty przeznaczonej na nagrody.

Wyniki konkursu

I NAGRODA

NIE PRZYZNANO

 

II NAGRODA

ZE WSKAZANIEM DO REALIZACJI

w wysokości 25 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

BBGK Architekci  Sp. z o.o.

Ul. Cicha 1 lok.14,

00-353 Warszawa

(Praca konkursowa nr 04)

 

III NAGRODA

w wysokości 15 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

UNIHOUSE Oddział UNIBEP S.A. w Bielsku Podlaskim

Ul. Rejonowa 5,

17-100 Bielsk Podlaski

(Praca konkursowa nr 01)

WYRÓŻNIENIE

w wysokości 10 000 PLN brutto.

Nazwa Uczestnika Konkursu:

Urba Architects Sp. z o. o.

Ul. Kamienna 43b/5,

31-403 Kraków

(Praca konkursowa 03)

Nagrodzonym i wyróżnionym zespołom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy wszystkim, którzy złożyli zgłoszenia do Konkursu oraz Prace Konkursowe.

Poniżej zamieszczono, do pobrania, pismo z uzasadnieniem rozstrzygnięcia konkursu, opiniami o pracach, które otrzymały nagrody i wyróżnienie oraz zalecenia do pracy konkursowej wskazanej do realizacji.

Uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, przyznane nagrody, opinie o pracach nagrodzonych, zalecenia do pracy wskazanej do realizacji.

Kontakt

Informacje o Konkursie są zamieszczone na platformie internetowej: www.bgkn.pl/konkursPrefabrykacja

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursPrefabrykacja@bgkn.pl

Sekretariat Konkursu mieści się w siedzibie Organizatora Konkursu.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Piotr Woliński, email: konkursPrefabrykacja@bgkn.pl;

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.