Przejdź do treści

PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców to konkurs dla osób, które poświęciły swoje badawcze prace dyplomowe, magisterskie lub doktorskie, szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

PUM oznacza powierzchnię użytkową mieszkalną. Jest to parametr liczbowy – suma powierzchni użytkowej, mierzonej po wewnętrznym obrysie ścian mieszkania. Będąc ważną składową analizy chłonności, PUM staje się kartą przetargową w większości komercyjnych inwestycji mieszkaniowych. Inwestorzy chętnie wybierają działki, na których da się realizować budynki z jak największą liczbą mieszkań, dzięki czemu PUM osiedla jest jak najwyższy. Wskaźnik definiuje również cenę działki przeznaczonej pod mieszkaniówkę.

Jednak architektura mieszkaniowa to nie tylko metry kwadratowe i płynące z nich zyski. Jak zmierzyć jakość architektoniczną, urbanistyczną i społeczną osiedla? Jakie inne kryteria decydują o tym, że w danym miejscu po prostu dobrze się mieszka? Jak zagwarantować zrównoważony rozwój osiedli i budynków, a wraz z nim – całych społeczności? Zwracamy się z tymi pytaniami do młodych badaczy i badaczek, absolwentów i absolwentek studiów magisterskich i doktoranckich, którzy poświęcili swoje teoretyczne prace dyplomowe szeroko rozumianej problematyce mieszkalnictwa.

Jeśli:

 • badałeś wpływ konkretnych rozwiązań architektonicznych na sposób korzystania z przestrzeni lub budowania więzi sąsiedzkich;
 • analizowałaś modele finansowania mieszkalnictwa dostępnego w Polsce i za granicą;
 • zbadałeś zróżnicowanie społeczno-przestrzenne miasta;
 • pisałaś o gentryfikacji lub degradacji osiedli mieszkaniowych;
 • prześledziłeś historię mieszkalnictwa społecznego;
 • przewidziałaś kierunki rozwoju i innowacje na rynku mieszkaniowym;
 • w inny sposób próbowałeś zmierzyć badawczo Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców…

podziel się wynikami swojej pracy, zgłaszając ją do Konkursu PFRN na najlepsze prace dyplomowe z dziedziny mieszkalnictwa, PUM: Przestrzeń Użytkowników i Mieszkańców.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie lub doktorskie z szeroko rozumianego zakresu mieszkalnictwa, cechujące się badawczym charakterem. Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków: zarówno technicznych, humanistycznych, jak i artystycznych, m.in. socjologii, studiów miejskich, architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ekonomii, kulturoznawstwa, filozofii, zarządzania itd.

Konkurs adresujemy do studentów i absolwentów studiów magisterskich i doktoranckich polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy obronili dyplom w okresie między 1. stycznia 2016 a 9 października 2019.

Konkurs organizowany jest przez PFR Nieruchomości we współpracy z Fundacją PFR i Wydawnictwem Fundacji Bęc Zmiana. Kapituła składać będzie się z interdyscyplinarnego zespołu naukowczyń i naukowców zajmujących się architekturą, urbanistyką, socjologią, studiami miejskimi, ekonomią, antropologią kulturową itp.

Najlepsza praca otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie opublikowana w formie książki, w pełni sfinansowanej przez Organizatora. Dodatkowo pula nagród wynosi 7000 pln.

Termin zgłoszeń: 9 października 2019.

Pliki do pobrania:

Organizatorzy:

 • PFR Nieruchomości
 • PFR Fundacja

Partner:

 • Fundacja Bęc Zmiana

Patronat:

 • Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
 • Kwartalnik Rzut
 • Architektura & Biznes

Skład Kapituły:

 • prof. Marek Bryx
 • architekt Zbigniew Maćków
 • dr Waldemar Siemiński
 • prezeska Fundacji Bęc Zmiana, Bogna Świątkowska
 • dr inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
 • dr inż. arch. Agata Twardoch
 • doradczyni zarządu PFRN, Joanna Erbel
 • prezes Zarządu PFRN, Mirosław Barszcz

Harmonogram:

 • 21 maja 2019 – ogłoszenie konkursu
 • 21 maja – 7 sierpnia 2019 – wnoszenie pytań
 • 20 września – publikacja FAQ
 • 9 października 2019 – termin zgłaszania prac
 • październik-listopad 2019 – obrady kapituły
 • do 30 listopada – ogłoszenie laureata

 

FAQ

 1. Do kiedy można zgłaszać prace do konkursu?
  Termin zgłaszania prac to 9 października 2019. Poprzedni termin (7 sierpnia 2019) uległ zmianie, proszę nie brać go pod uwagę.
 2. Czy jest to konkurs na projekt architektoniczny?
  Nie, jest to konkurs na teoretyczną pracę dyplomową o charakterze badawczym. Nagrodą jest min. publikacja pracy w formie książki. Jeśli projektowa/artystyczna praca dyplomowa posiada badawczą część teoretyczną – można ją zgłosić.
 3. Do studentów/absolwentów jakich kierunków skierowany jest konkurs?
  Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wszystkich kierunków, np. socjologia, studia miejskie, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka i wszystkie inne, nie wymienione kierunki.
 4. Czy praca dyplomowa oznacza też doktorat?
  Tak, konkurs skierowany jest również – i przede wszystkim – do autorów prac doktorskich lub innych dyplomowych teoretycznych prac badawczych.
 5. Czy mogę zgłosić pracę naukową, która nie jest pracą dyplomową?
  Konkurs skierowany jest do autorów prac dyplomowych. W wyjątkowych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt mailowy: konkursPUM@npfr.pl
 6. Moja praca nie jest stricte o mieszkalnictwie, ale dotyka tematyki pokrewnej. / Fragment mojej pracy jest o mieszkalnictwie. Czy mogę wziąć udział w konkursie?
  Tak, zapraszamy do udziału w konkursie autorów prac, które dotykają tematyki pokrewnej lub są tylko częściowo poświęcone tematyce mieszkalnictwa.
 7. Czy mogę zgłosić pracę dyplomową studiów 1. stopnia?
  Tak, ze względu na dużą liczbę pytań, dopuściliśmy prace dyplomowe 1. stopnia do udziału w konkursie, za pisemną rekomendacją promotora. Zwracamy jednak uwagę, że praca powinna zawierać rozbudowaną teoretyczną część badawczą.
 8. Czy mogę zgłosić projekt architektoniczny albo urbanistyczny?
  Konkurs skierowany jest do autorów badawczych prac teoretycznych. Nagrodą jest min. publikacja pracy w formie książki. Do konkursu można zgłosić pracę projektową, tylko jeśli zawiera rozbudowaną teoretyczną część badawczą, z potencjałem wydawniczym. Ocenie jury podlega teoretyczna część badawcza, nie projekt.
 9. Czy mam zamieszczać plansze przedstawiające projekt architektoniczny/urbanistyczny? W jakim formacie?
  Miniatury plansz (A4 lub A3) można zamieścić informacyjnie. Prosimy nie przesyłać plansz o dużym formacie. Ocenie podlega część teoretyczna.
 10. Czy mogę zgłosić badawczy projekt fotograficzny/graficzny?
  Tak, jeśli praca ma charakter badawczy i zawiera część teoretyczną/opis i materiał jest na tyle obszerny, że posiada potencjał wydawniczy by stworzyć np. książkę artystyczną.
 11. Co oznacza dokument potwierdzający datę obrony, tytuł pracy i nazwiska promotorów?
  Może być to zaświadczenie z uczelni lub jakikolwiek inny dokument lub dokumenty potwierdzające ww. informacje. Przykładowo, mogą to być dane z katalogu Państwowego Instytutu Badawczego w przypadku doktoratu.
 12. Kiedy obronione prace można zgłaszać do konkursu?
  Można zgłaszać prace obronione między 1 stycznia 2016 a 9 października 2019.
  Jeśli jesteś autorem pracy obronionej w innym terminie i chciałbyś ją zgłosić do konkursu, prosimy o indywidualny kontakt mailowy: konkursPUM@npfr.pl
 13. Mój promotor jest członkiem Kapituły konkursowej – czy mogę zgłosić moją pracę?
  Tak, członek Kapituły, który był promotorem danej pracy będzie wykluczony z głosowania nad daną pracą.
 14. Czy mogę wnieść jeszcze jakieś pytania mimo publikacji FAQ?
  Tak, zapraszamy do wnoszenia pytań mailowo na adres konkursPUM@npfr.pl

 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.