Przejdź do treści

 

Prace konkursowe powinny być rozwinięciem jednego z czterech tematów wiodących. Są to:

– temat dotyczy rozważań o charakterze urbanistycznym, których celem jest stworzenie optymalnego środowiska mieszkaniowego.

Problemy szczegółowe: zmiany cywilizacyjne, zmiany potrzeb, nowe formy komunikacji i mobilności, typologia budynków mieszkalnych tworzących osiedle, usługi społeczne w osiedlu, strefowanie przestrzeni, krajobraz miasta, zieleń w środowisku zamieszkiwania, relacje społeczne i ich uwarunkowania przestrzenne.

Wynikiem rozważań dotyczących dostępności urbanistycznej powinna być propozycja układu budynków z określeniem programu stanowiącego odpowiedź na współczesne potrzeby. Może to być dowolny istniejący lub hipotetyczny teren, posiadający wymagane uzbrojenie, o powierzchni około 4 ha.

W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne układu kilku typowych kwartałów zabudowy z pokazaniem sposobu ich zagospodarowania i uwypukleniem funkcji służących całej społeczności. Uczestnicy mogą zaproponować układ urbanistyczny: w konkretnej lokalizacji, według własnego wyboru w oparciu o posiadany podkład geodezyjny; w lokalizacji teoretycznej, odpowiadającej uwarunkowaniom krajobrazu w Polsce.

– temat wiąże się z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań w budynku, w sferze funkcjonalnej, użytkowej i przestrzennej.

Problemy szczegółowe: rodzina i mieszkanie, zmienność potrzeb rodziny w czasie, grupa sąsiedzka a układ budynku, identyfikacja przestrzeni prywatnej, architektura przyjazna zamieszkiwaniu.

Wynikiem rozważań dotyczących dostępności architektonicznej powinna być propozycja układu mieszkań, opartych na założonym optymalnym modelu powierzchniowym. Miejscem lokalizacji budynku może być dowolny istniejący lub hipotetyczny płaski teren o powierzchni około 0,5 ha.

W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne typowej kondygnacji w skali 1:200 oraz wybrane typowe mieszkanie z propozycją aranżacji podstawowych składników wyposażenia w skali 1:50.

– temat jest ukierunkowany na poszukiwanie technologii realizacyjnych gwarantujących trwałość, użyteczność, efektywność energetyczną i piękno przy ograniczonych środkach finansowych.

Problemy szczegółowe: projekt budynku i projekt procesu budowania, fizyka budowli i komfort zamieszkiwania, przesłanki wieloletniej trwałości, bezpieczeństwo budowania i użytkowania, energooszczędność, obieg wody, gospodarka odpadami.

Wynikiem rozważań dotyczących dostępności technologicznej powinna być propozycja zastosowania takiej technologii, procesu budowania i eksploatacji, która pozwoliłaby na uzyskanie większej dostępności obiektów dla członków społeczeństwa ze względu na koszty, materiały i konstrukcję.

W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie aksonometryczne wybranych elementów technologii wznoszenia i materiałów budowlanych w skali pozwalającej na odczytanie zasady ich rozwiązania i zastosowania.

– temat jest inspiracją do poszukiwania rozwiązań wynikających z cyfryzacji środowiska oraz do właściwego reagowania na zmiany wrażliwości użytkowników.

Problemy szczegółowe: społeczność programu Mieszkanie Plus (w rzeczywistości i w sieci), społeczność sąsiedzka (budynek, osiedle), narzędzia cyfrowe a budowanie więzi, cyfrowy model budynku – narzędzie administracji i komunikacji, partycypacja w projektowaniu i użytkowaniu.

Wynikiem rozważań dotyczących dostępności informacyjnej w środowisku cyfrowym powinna być wypowiedź dotycząca społeczności powiązanej poprzez sieć cyfrową w kontekście realizacji potrzeb przestrzennych.

W pracy konkursowej na planszy można umieścić przedstawienie graficzne dotyczące zarówno nowych form relacji społecznych, jak i sposobów projektowania, użytkowania, komunikacji i partycypacji, wynikających z rodzącej się ery informacji.

Każdy uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących.

Szczegóły dotyczące tematów wiodących znajdują się w regulaminie konkursu.
 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.