Przejdź do treści

 

Praca konkursowa powinna przedstawiać autorski pogląd dotyczący środowiska zamieszkiwania w bliższej lub dalszej przyszłości. Istotne jest wyszczególnienie zakresu potrzeb współczesnego człowieka oraz określenie przestrzeni niezbędnej do realizacji tych potrzeb. Ogólny pogląd powinien zostać rozwinięty i uszczegółowiony z uwypukleniem jednego tematu wiodącego: architektonicznego, urbanistycznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.

Prace należy złożyć zarówno w formie planszy o wymiarach 50cm x 70cm – zawierającej schematy, rysunki i wizualizacje niezbędne do przedstawienia idei dostępności na tle jednego z tematów wiodących – jak i w formie nośnika elektronicznego. Do pracy należy dołączyć jej opis. Całość winna być zaszyfrowana w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów.

Każdy uczestnik lub zespół może złożyć wyłącznie jedną pracę dotyczącą jednego z wybranych tematów wiodących: urbanistycznego, architektonicznego, technologicznego lub cyfryzacji środowiska.

Prace konkursowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2017 r., do godziny 16.00, za pokwitowaniem złożenia pracy konkursowej, na adres:
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa

Prace konkursowe należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania.

Opakowanie musi zostać opisane w sposób następujący:
PRACA KONKURSOWA
DOM JUTRA. MODEL BUDOWNICTWA DOSTĘPNEGO
oraz oznakowane NUMEREM nadanym wszystkim elementom pracy konkursowej

Uczestnik proszony jest również o dokonanie wpisu na stronę internetową Konkursu, który zostanie upubliczniony po rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającego syntezę materiału graficznego w formacie .pdf, .jpg lub .png (plik nie większy niż 5 MB) i opis nieprzekraczający 1000 znaków ze spacjami, wyjaśniający ideę pracy. Wpis musi nastąpić nie później niż w terminie składania prac konkursowych wg § 1 pkt. 4.

 

 

Szczegóły dotyczące sposobu opracowania i składania prac konkursowych znajdują się w regulaminie konkursu.
 

W ramach realizacji usług przez PFR Nieruchomości S.A. oraz dla celów statystycznych, serwis internetowy nieruchomosci.pfr.pl stosuje pliki cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki, w celu zablokowania zapisywania plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji w Polityce Prywatności.