Program Mieszkanie Plus jest realizowany na zasadach komercyjnych, we współpracy i w partnerskim dialogu ze wszystkimi podmiotami, które są obecne na rynku mieszkaniowym. Naszym wspólnym celem jest rozwój tego rynku, tak aby w najpełniejszym stopniu odpowiadał on na potrzeby konsumentów. Działając wspólnie, możemy stworzyć nowy segment rynku mieszkaniowego, który przez ostatnie ćwierćwiecze nie miał szans na rozwój. Dzięki ścisłej współpracy możemy też animować ważne społecznie obszary ryku, przy zapewnieniu wymiernych korzyści ekonomicznych.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, którzy dysponują inwestycjami mieszkaniowymi lub posiadają tereny pod zabudowę w systemie wielorodzinnym. W celu zgłoszenia chęci współpracy prosimy o kontakt na adres mailowy: grunty@bgkn.pl lub telefonicznie pod nr tel. 502-630-582