Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje o uruchomieniu dialogu technicznego na temat warunków wykonywania opinii geologiczno – górnicznych na potrzeby sporządzania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na obszarach objętych działalnością górniczą (nr sprawy RFI-GG).

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej eb2b. Link do postępowania: kliknij tutaj

Termin składania informacji został wyznaczony na 13.05.2019 (poniedziałek) godz. 13:00.