• Szeroka grupa docelowa – ponad 40 proc. Polaków jako potencjalni klienci
  • Dogłębne analizy lokalnych rynków przed podjęciem decyzji inwestycyjnych
  • Elastyczne warunki najmu, w tym opcja dojścia do własności mieszkań
  • Partnerska współpraca z rynkiem, zapewniająca inwestorom rynkową stopę zwrotu
  • Koncentracja na nowych technologiach takich jak m.in. nowoczesne prefabrykaty
  • Efektywność kosztowa, oparta m.in. o efekt skali oraz wystandaryzowane rozwiązania